ลวดตาข่าย

ลวดตาข่าย (Chainlink Fence)

ลวดตาข่ายถักของเรา สามารถนำมางใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่น เป็น รั้วลวดตาข่ายกั้นบ้าน รั้วลวดตาข่ายกั้นพื้นที่ โดยลวดตาข่ายของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศออสเตรเลียและลวดชุบคุณภาพญี่ปุ่น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ใช้ สินค้าดี ราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างแน่นอน

ลวดตาข่ายของเรามีขนาด 2.90 มม (เบอร์ 11) และ 2.50 มม (เบอร์12) ขนาดตา 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

ลวดตาข่าย1
  • ลวดตาข่ายเบอร์ 11 ความสูง 1.0 ม ยาว 10 ม 950บาท
  • ลวดตาข่ายเบอร์ 11 ความสูง 1.2 ม ยาว 10 ม 1140บาท
  • ลวดตาข่ายเบอร์ 11 ความสูง 1.5 ม ยาว 10 ม 1425บาท
  • ลวดตาข่ายเบอร์ 11 ความสูง 2.0 ม ยาว 10 ม 1900บาท
  • ลวดตาข่ายเบอร์ 12 ความสูง 1.0 ม ยาว 10 ม 850บาท
  • ลวดตาข่ายเบอร์ 12 ความสูง 1.2 ม ยาว 10 ม 1020บาท
  • ลวดตาข่ายเบอร์ 12 ความสูง 1.5 ม ยาว 10 ม 1500บาท
  • ลวดตาข่ายเบอร์ 12 ความสูง 2.0 ม ยาว 10 ม 1700บาท

กระบวนการพัฒนาสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัท เอส จี กรุ๊ป จำกัด มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เราเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์รั้วตาข่ายพร้อมกับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลด้านเทคโนโลยี และด้าน QC